Spis donatorów. W: Stanisław Vincenz: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, s. 589-594.

Rok: 1974

Języki: polski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław