Kott Jan: Listy Kassandry z ziemi berneńskiej. „Wiadomości” [Londyn] 1976, nr 14, s. 3.

Rok: 1976

Języki: polski

Adnotacje: Dłuższy passus na temat analogicznego stosunku S.V. i Levi-Straussa do mitu i rytuału.

Hasła osobowe: Kott Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław