Redakcja: Stanisław Vincenz (zm. 28.I.1971). Nekrolog. „Kultura” [Paryż] 1971, nr 3 (282), s. 123-125.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Nekrolog S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław