Zgon śp. dra Stanisława Vincenza. „Kurier Polski” [Buenos Aires] 1971 i/lub 1972, nr 10 i/lub nr 11, s. 2. (?)

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Notatka o zgonie S.V

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław