Inedita Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 6.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Wykaz ważniejszych rękopisów, jakie pozostały po śmierci pisarza w archiwum rodzinnym w Lozannie. Doł. zdjęcie S.V. z synem Andrzejem w Lozannie z 30 XI 1970.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław