Czapski Józef: L’écrivain Stanislas Vincenz est mort. „Le Monde” 1971 z dnia 12 III.

Rok: 1971

Języki: francuski

Adnotacje: Artykuł okolicznościowy w związku ze śmiercią S.V.

Hasła osobowe: Czapski Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław