Auerbach Rachela: Na zgon przyjaciela–Polaka. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 5.

Rok: 1971

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk ukazał się pt. Żydowskie koneksje Stanisława Vincenza. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 73, s. 8.

Hasła osobowe: Auerbach Rachela

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław