Vincenz Andrzej: Rozmowy z Sowietami. Do redakcji „Wiadomości”. „Wiadomości” [Londyn] 1974, nr 5 z dnia 10 II, s. 4.

Rok: 1974

Języki: polski

Adnotacje: Nawiązanie do artykułu Następcy [Michała Chmielowca]: Setka tytułów. „Wiadomości” [Londyn] 1973, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4. Dotyczy okoliczności powstania Dialogów z Sowietami i znaczenia tytułu.

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław