Jendyk Rostysław: Tropamy Stanysława Vincenza. „Naukowi Zapysky – Wissenschaftliche Mitteilungen” [Monachium] 1974, t. 23.

Rok: 1974

Języki: ukraiński

Hasła osobowe: Jendyk Rostysław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław