Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Dekìl’ka ûvìlejnih zamìtok pro Stanìslava Vìncenza. „Naše slovo” [Warszawa] 1969 z dnia 16 bereznâ (III).

Rok: 1969

Języki: ukraiński

Hasła osobowe: Polek Wołodymyr

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław