Następca [Michał Chmielowiec]: Setka tytułów. „Wiadomości” [Londyn] 1973, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4.

Rok: 1973

Języki: polski

Adnotacje: M.in. kilka zdań o poetyce tytułu Dialogi z Sowietami.

Hasła osobowe: Chmielowiec Michał

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław