B.H. [Benedykt Heydenkorn]: Stanisław Vincenz – człowiek i jego dzieło. „Związkowiec” [Toronto] 1971, nr 17, s. 7.

Rok: 1971

Języki: polski

Hasła osobowe: Heydenkorn Benedykt

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław