Dankowicz Henryk: Żydzi Stanisława Vincenza. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 118 s. 4.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: O sposobie ukazywania Żydów przez S.V.

Hasła osobowe: Dankowicz Henryk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław