Hersch Jeanne: O Stanisławie Vincenzie. [Przeł. Andrzej Vincenz]. W: Stanisław Vincenz: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, s. 7-10.

Rok: 1977

Języki: polski

Hasła osobowe: Hersch Jeanne, Vincenz Andrzej, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław