Nad grobem Stanisława Vincenza. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1971, nr 30, s. l, 4.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Sprawozdanie z pogrzebu S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław