Niemojowska Maria: Zaginiony pejzaż. O „Tematach żydowskich” Vincenza. „Oficyna Poetów” [Londyn] 1977, nr 4, s. 39-41.

Rok: 1977

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Hasła osobowe: Niemojowska Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław