Hertz Aleksander: Czytając „Zwadę” Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 3.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Doł. zdjęcie Ilci, gazdy huculskiego, i Czekutychy, gazdyni z Żabiego z 1924 r.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, ss. 576.

Hasła osobowe: Hertz Aleksander

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław