Zgon Stanisława Vincenza. „Życie Warszawy” 1971, nr 32, s. 2.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Notatka o zgonie S.V

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław