Objaśnienie trudniejszych wyrazów huculskich. W tenże: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, s. 565-569.

Rok: 1970

Języki: polski, ukraiński

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław