Pobożniak Tadeusz: Gandhi a Polska. „Przegląd Orientalistyczny” 1969, nr 4, s. 331-336.

Rok: 1969

Języki: polski

Adnotacje: M.in. krótko o pracach S.V. na temat Gandhiego.

Hasła osobowe: Pobożniak Tadeusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław