Wygodzki Stanisław: „Listy z nieba”. „Tydzień Polski” [Londyn] 1975, nr 30, s. 6-7.

Rok: 1975

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, ss. 597.

Hasła osobowe: Wygodzki Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław