Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Utwory poetyckie. Poems. Wstęp: Aleksander M. Schenker. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1976.

Rok: 1976

Języki:

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Schenker Aleksander M.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław