Tarnawski Wit: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 4-5.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Doł. zdjęcie Matijki Zełeńczuka z 1934 r., sąsiada i przyjaciela S.V.

Uwagi: Przedruk nieznacznie zmieniony ukazał się pt. Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). W tenże: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108. Przedruk w tenże: Uchwycić cel. Szkice krytyczne. Wybór i przedmowa Jacek Dąbała. Lublin: Wydawnictwo „Fis”, 1993, s. 83-98.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, ss. 576.

Hasła osobowe: Tarnawski Wit

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław