Trzynaście lat temu. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 6.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: O jubileuszu 70-lecia urodzin w 1958 r. Z facsimile wiersza Kazimierza Wierzyńskiego z życzeniami. Reprodukcja czterech listów gratulacyjnych przesłanych S.V. w 1958 r. na 70-lecie urodzin przez Octaviana Buhociu, Paula Cazina, Romana Smal-Stockiego i Kazimierza Wierzyńskiego.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław