Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż: Instytut Literacki, 1978, ss. 414.

Rok: 1978

Języki: polski

Adnotacje: O S.V., s. 218-219.

Hasła osobowe: Danilewicz-Zielińska Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław