Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Selected Poems. Translated by several hands. Introduction by Kenneth Rexroth. New York: The Seabury Press, 1973.

Rok: 1973

Języki: angielski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V., przekład angielski.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Rexroth Kenneth

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław