(jk) [Jan Koprowski]: Zmarł Vincenz. „Odgłosy” 1971, nr 13, s. 9.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Notatka o zgonie S.V

Hasła osobowe: Koprowski Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław