Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. W: Stanisław Vincenz: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, s. 83-84.

Rok: 1977

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Hasła osobowe: Bomse Nuchim, Miłosz Czesław, Vincenz Stanisław, Hersch Jeanne

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław