Pola St[anisław]: Stanisław Vincenz. Refleksje po wiadomościach o jego pogrzebie. „Kwartalnik Kresowy” [Londyn] 1971, nr 62 z dnia 31 III, s. 4-5.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Relacja z pogrzebu, zarys biografii i twórczości pisarza.

Hasła osobowe: Pola Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław