(u.k.): Vincenz w zwierciadle sowieckim. „Kultura” [Paryż] 1971, nr 7-8 (286-287), s. 53-54.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Omówienie artykułu Volodimira Polêka: Začarovanij Gucul’ŝinoû. „Žovten’” [Lwów] 1968, nr 11, s. 119-121; oraz ukraińskiego przekładu Na wysokiej połoninie, drukowanego w tymże czasopiśmie.

Hasła osobowe: (u.k.)

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław