O Stanisławie Vincenzie. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 21, s. 6.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Omówienie artykułu Samuela Schepsa opublikowanego w „Le Peuple – La Sentinelle” [Szwajcaria] 1971 z dnia 11 III.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław