Chudek Józef: Z materiałów biobliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w r. 1971. „Rocznik Literacki 1971”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973, s. 644-645.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Biogram S.V. oraz zestawienie bibliograficzne kilku opracowań o pisarzu.

Hasła osobowe: Chudek Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław