Czawaga Konstanty: Nowe spotkanie z Homerem Huculszczyzny. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2013, nr 2 (174) z dni 29 I-11 II, s. 25.

Rok: 2013

Języki: polski

Adnotacje: O wieczorze pamięci S.V. w lwowskiej księgarni „JE” z okazji 125. rocznicy urodzin pisarza. Relacja z prezentacji książek: nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki oraz pracy Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia w przekładzie ukraińskim Ołesia Herasyma.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław