Kruk Mirosław P[iotr]: Moja przygoda huculska. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2012, nr 1 (67), s. 3-5.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: O idei powstania i przygotowaniu wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Hasła osobowe: Kruk Mirosław Piotr

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław