Rymarowicz Leszek: Artysta w wirze historii: Leon Getz (1896-1971). „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 67-108.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o próbie korespondencji Leona Getza z S.V. oraz treść listu L.G. do S.V. z 8 IV 1969 r., s. 100-101.

Hasła osobowe: Rymarowicz Leszek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław