Kaczorowski Andrzej W. Stanisława Vincenza powrót na Huculszczyznę. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 7-8 (116-117), s. 152-159.

Relacja z wyprawy na Huculszczyznę szlakiem S.V., zorganizowanej w 2010 r. przez Towarzystwo Karpackie z Warszawy. Opisy miejsc związanych z życiem i twórczością S.V. (m.in. Słoboda Rungurska, Krzyworównia, Kołomyja, Bystrzec). Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz krzyża huculskiego w Bystrzcu, w miejscu, gdzie stał dom Ireny i Stanisława Vincenzów.

Kaczorowski Andrzej W.

Kruszona Michał: Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna z czasów elektryfikacji. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010, ss. 217.

Eseistyczna opowieść o Huculszczyźnie z licznymi odwołaniami do życia i twórczości S.V.

Kruszona Michał

Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej. Przeł. Maria Tarnowska. Wyd. 2 uzup. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010, ss. 645.

Uwagi o S.V. i jego twórczości na s. 505-506, 593. Uwaga na okł.: Pierwsze pełne wydanie.

Miłosz Czesław, Tarnowska Maria

Miłosz Czesław: O podróżach w czasie. Wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010, ss. 476.

Uwagi o S.V. na s.: 17, 78, 194, 209, 249. Edycja: Dzieła zebrane Czesława Miłosza.

Miłosz Czesław, Gromek Joanna

Miłosz Czesław: Rozmowy polskie 1999-2004. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010, ss. 1055.

Przedruki rozmów i dyskusji, w których jest mowa m.in. o S.V., s. 17, 216, 217, 280, 461. Edycja: Dzieła zebrane Czesława Miłosza.

Miłosz Czesław

[Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz]: Obraz Huculszczyzny w liście Stanisława Vincenza do gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Oprac. i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 65-71.

Zawiera 2 listy gen. Kasprzyckiego do S.V. z lat 1968-1969 oraz list S.V. do gen. Kasprzyckiego z 1969 r.

Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz, Ruszczak Andrzej

[Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan]: Stanisław Vincenz – Iwan Prokopiw. Listy 1960-1971. Słowo wstępne Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Nota redakcyjna, przekł., komentarze i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 25-64.

Zawiera 7 listów S.V do Prokopiwa z lat 1966-1970 oraz 22 listy i kartki pocztowe Prokopiwa do S.V. z lat 1960-1971.

Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Ruszczak Andrzej

Kamiński Piotr, Ruszczak Andrzej, Wielocha Andrzej: Stanisława Vincenza powrót na Wierchowinę. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 5-24.

Relacja z wyprawy autokarowej śladami S.V. (Kołomyja, Słoboda Rungurska, Krzyworównia, Żabie, Bystrzec), z uroczystości ustawienia tablicy pamiątkowej i krzyża huculskiego w miejscu dawnego domu Vincenza w Bystrzcu oraz z pieszego przejścia przez grzbiet Czarnohory trasą ucieczki S.V. na Węgry, zorganizowanych przez Towarzystwo Karpackie przy współpracy Towarzystwa „Huculszczyzna” w dniach 29 V – 5 VI 2010 r.

Kamiński Piotr, Ruszczak Andrzej, Wielocha Andrzej

Rymarowicz Leszek: Ocalony świat. Gertnerzy z Żabiego. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 113-132.

Dotyczy m.in. przyjaźni łączącej S.V. z Elizerem Gertnerem i jego rodziną.

Rymarowicz Leszek

Pługator Halina: Nagroda dla bibliotekarzy z Opola. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2010, nr 16 (116) z dni 31 VIII-17 IX, s. 23.

Wzmianka o umieszczeniu tablic pamiątkowych Iwana Franki i S.V. na gmachach bibliotek partnerskich w Iwano-Frankiwsku (Obwodowa Uniwersalna Biblioteka Naukowa) i w Opolu (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki) z okazji 150. rocznicy urodzin Iwana Franki.

Pługator Halina

Ruszczak Andrzej: Kilka uwag i sprostowań vincenzologicznych. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 41, jesień 2010, s. 198-199.

Sprostowania do artykułu Leszka Rymarowicza: Ocalony świat. Gertnerzy z Żabiego. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 113-132.

Ruszczak Andrzej

Skwara Marta: „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010, ss. 475.

O S.V. jako tłumaczu utworów Walta Whitmana, s. 63, 65, 67, 68, 72, 75, 233, 249-250, 275-278, 280, 282-296, 315, 316, 318, 319.

Skwara Marta

Szura Lucyna: W Lubaczowie płonie huculska watra. „Gazeta Wyborcza – Rzeszów” 19.07.2010, nr 166, s. 5. [Wydanie internetowe / Archiwum „Gazety Wyborczej”]. (?)

Dotyczy wystawy: W blasku huculskiej watry w Muzeum Kresów w Lubaczowie, której tło stanowiły cytaty z Vincenza.

Szura Lucyna

Zielińska Anna: Stanisław Vincenz – symboliczny powrót do domu. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2010, nr 12 (112) z dni 29 VI-14 VII, s. 19.

Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej i krzyża huculskiego w miejscu dawnego domu S.V. w Bystrzcu, 1 VI 2010 r.

Zielińska Anna

Choroszy Jan [Andrzej] Huculszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX w.

Wykład wygłoszony 30 III 2011 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, w ramach cyklu wykładów towarzyszących wystawie: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Choroszy Jan Andrzej

„Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”. Red. nacz. Adolf Juzwenko. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 2011, z. 22, ss. 350.

Część tomu jest poświęcona S.V. i zatytułowana: W 40. Rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.

Juzwenko Adolf

Cząstka-Kłapyta Justyna, Kłapyta Piotr: Festiwal Huculski. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 133, s. 71.

Dotyczy Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza, 17 III-22 X 2011 r.

Cząstka-Kłapyta Justyna, Kłapyta Piotr

Dorosz Beata: Czesław Miłosz in the Context of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. „The Polish Review” [New York] 2011, Vol. 56, No. 4, s. 297-331.

Uwagi i wzmianki o S.V. w związku z biografią Cz. Miłosza, m.in. o zgłoszeniu kandydatury S.V. do Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, s. 305, 318-320.

Dorosz Beata

Fiut Aleksander: Z Miłoszem. Sejny: Pogranicze, 2011, ss. 358.

Wzmianki o S.V. na s. 196, 236.

Fiut Aleksander

Franaszek Andrzej: Egzorcyzmy. „Tygodnik Powszechny” 24.04.2011, nr 17. (?)

O wpływie S.V. na Czesława Miłosza i ich relacjach. (?) Fragment książki Andrzeja Franaszka: Miłosz. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.

Franaszek Andrzej

Franaszek Andrzej: Miłosz. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011, ss. 960.

Liczne uwagi o S.V. w związku z życiem i twórczością Czesława Miłosza.

Franaszek Andrzej

Gorzkowicz Justyna: Słowiańska Atlantyda. O Huculszczyźnie Stanisława Vincenza na podstawie symboliki fłojery w „Syrojidach”. „Gadki z Chatki” 2011 (czerwiec), nr 3 (94), s. 6-11.

Dotyczy roli muzyki oraz motywu i symboliki fłojery w opowieści o Syrojidach w Barwinkowym wianku. Na końcu artykułu osobna notatka na temat obchodów 40. rocznicy śmierci S.V. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” 17 III – 22 X 2011 r.

Gorzkowicz Justyna

Madyda Aleksander: Archetypy kultury ludowej w twórczości Stanisława Vincenza.

Wykład wygłoszony 6 IV 2011 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, w ramach cyklu wykładów towarzyszących wystawie: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Madyda Aleksander

Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Wiersze pół-perskie. Goszyce styczeń 1945. Kraków: Znak, 2011.

Wiersz dedykowany S.V., czytany przez Jerzego Turowicza na dołączonym dysku optycznym (CD).

Miłosz Czesław, Turowicz Jerzy

„Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. [Wystawa]. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r. Kurator wystawy Mirosław Piotr Kruk, koordynator Izabela Wałek.

Część ekspozycji poświęcona życiu i twórczości S.V. Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Huculskiemu „Słowiańska Atlantyda” 17 III – 22 X 2011 r.

Kruk Mirosław Piotr, Wałek Izabela

Nicieja Stanisław S[ławomir]: Huculszczyzna rediviva – odkrycie huculskiej Atlantydy. „Strony” 2011, nr 3-4 (37-38), s. 30-45.

Uwagi i wzmianki o życiu i twórczości S.V. Zmieniona wersja szkicu: Magia Huculszczyzny. „Nowa Trybuna Opolska” 2011, nr 70 z dnia 25 III, s. 16-17.

Nicieja Stanisław Sławomir

Nicieja Stanisław S[ławomir]: Magia Huculszczyzny. „Nowa Trybuna Opolska” 2011, nr 70 z dnia 25 III, s. 16-17.

Uwagi i wzmianki o życiu i twórczości S.V. Zmieniona wersja szkicu: Huculszczyzna rediviva – odkrycie huculskiej Atlantydy. „Strony” 2011, nr 3-4 (37-38), s. 30-45.

Nicieja Stanisław Sławomir

Olschowsky Heinrich: Emigracja literacka a wizje Europy. Mickiewcz i Miłosz. W: Poznawanie Miłosza 3. 1999-2010. Pod red. Aleksandra Fiuta. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, s. 875-888.

Uwagi o poglądach S.V. na temat postaw emigracyjnych wobec ojczyzny i obczyzny na s. 876, 878.

Olschowsky Heinrich, Fiut Aleksander

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Vincenz a Pokucie i Huculszczyzna.

Wykład wygłoszony 23 III 2011 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, w ramach cyklu wykładów towarzyszących wystawie: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława

Pochłódka Anna: Piękna fikcja starowieku. „Dekada Literacka” 2011, nr 1-2, s. 204-207.

Dotyczy wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Pochłódka Anna

Red.: Huculszczyzna w sztuce. Wystawa w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 133, s. 72-73.

Dotyczy wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Różycka Sabina: Oddanie hołdu huculskiemu Homerowi. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2011, nr 12 (136) z dni 30 VI-14 VII, s. 11.

Dotyczy Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda”, jego uroczystości związanych z postacią S.V. i odbywających się w Krzyworówni. Zawiera także krótkie przybliżenie sylwetki S.V. oraz zdjęcie pisarza.

Różycka Sabina

Sabor Agnieszka: Popiół, w którym drzemią iskry. „Tygodnik Powszechny” 10.04.2011, nr 15. (?)

Dotyczy wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce – wystawa w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.

Sabor Agnieszka

Serafin Ewa: „Wdrzewianie się w drzewo” Vincenzowskiej mnemologii. „Literatura Ludowa” 2011, nr 4-5, s. 110-113.

Kaczmarek Michał: Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ss. 466.

Serafin Ewa

Środy z Vincenzem i Huculszczyzną. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 133, s. 73.

Program wykładów dotyczących S.V. i Huculszczyzny, towarzyszących wystawie: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Targoń Joanna: Karpaccy górale. „Gazeta Wyborcza – Kraków” 02.04.2011, nr 77, s. 6. [Wyd. internetowe / Archiwum „Gazety Wyborczej”]. (?)

Dotyczy wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce – wystawa w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.

Targoń Joanna

WC: Powrót na Atlantydę. Uważam Rze” 01.05.2011. [Wyd. internetowe / Archiwum „Rzeczpospolitej”]. (?)

Dotyczy wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce – wystawa w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.

WC

Woźniakowski Krzysztof: „Nasza Świetlica. Materiały Obozowe” / „Materiały Obozowe” – tygodnik Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1941-1943). „Rocznik Historii Prasy Polskiej” T. 14: 2011, z. 1-2 (27-28), s. 111-148.

Na s. 116 wzmianka o S.V., który stanął na czele Komisji Kulturalno-Oświatowej działającej w ramach Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech oraz wzmianka o odczycie S.V. Dante a/i Mickiewicz.

Woźniakowski Krzysztof

Fazan Jarosław: Po stronie Vincenza. Andrzej Stasiuk o południowo-wschodnich Kresach Europy. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 40-44.

Próba porównania twórczości S.V. i Andrzeja Stasiuka na tle problematyki południowo-wschodnich kresów Europy.

Fazan Jarosław

Grębecka Zuzanna: Atlantydy Słowiańszczyzny. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 75-80.

Mit Atlantydy w twórczości S.V. oraz we współczesnej kulturze i piśmiennctwie.

Grębecka Zuzanna

Kaczmarek Michał: Huculska pamięć ludowa w ujęciu Stanisława Vincenza. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 86-92.

Dotyczy zbiorowej pamięci ludowej, jej przejawów w kulturze oralnej, mentalności oraz światopoglądzie Hucułów, odzwierciedlonej w cyklu Na wysokiej połoninie S.V. Fragmenty wcześniej opublikowanej książki: Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 272-286.

Kaczmarek Michał

Madyda Aleksander: Vincenz czytany dzisiaj. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 14-22.

O kwestiach atrakcyjności i aktualności dwóch pierwszych części cyklu Na wysokiej połoninie S.V. dla współczesnego czytelnika.

Madyda Aleksander

Medic’ka Miroslava [Medyćka Myrosława]: Recepcìâ Dante krìz’ prizmu koncepcìj Stanìslava Vìncenza ta Maksima Strìhi. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 81-85.

O problemach recepcji twórczości Dantego przez S.V. i Maksyma Strichę w kontekście idei wolności, jednolitości i konsolidacji.

Medyćka Myrosława

Szaruga Leszek: Rytmy czasu we wszechświecie Stanisława Vincenza. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 36-39.

O wolności jako fundamencie świata huculskiego opartego na rytmach czasu w cyklu Na wysokiej połoninie S.V. oraz o kulturowej refleksji pisarza wyrastającej z tradycji oświeceniowych oraz odwołującej się do koncepcji archetypicznej pamięci ludowej.

Szaruga Leszek

Weiss Alan: Przemilczane dialogi. O trzech niepublikowanych rozdziałach „Dialogów z Sowietami” Stanisława Vincenza. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 65-68.

Dotyczy historii edycji i genezy Dialogów z Sowietami oraz trzech niepublikowanych wcześniej rozdziałów: Wspólny język; Obrazki. Lwów pod Sowietami; Woźnice i Baszkir.

Weiss Alan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław