Autorzy Tytuł. Podtytuł Pole opisu i adresu bibliograficznego / źródło

Rok: Rok

Języki: Język dokumentu

Adnotacje: Adnotacje

Uwagi: Uwagi wydawnicze

Dokument recenzowany: Dokument recenzowany

Hasła osobowe: Hasła osobowe (autorzy, redaktorzy, opracowujący, tłumacze, współtwórcy)

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław