Rymarowicz Leszek: Spotkanie w Żabiu czyli o dialogu, do którego nie doszło. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 37-42.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy przypadkowego spotkania S.V. z astronomem prof. Aleksandrem Orłowem w Żabiu na przełomie 1939 i 1940 roku. Zawiera niepublikowany fragment Dialogów z Sowietami opisujący wspomniane spotkanie na s. 38-39.

Hasła osobowe: Rymarowicz Leszek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław