Zełenczuk Iwan, Zełenczuk Jarosław: Czukutycha – śpiewająca opiekunka huculskiej dawności. Przeł. Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 59-66.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Na s. 62 wzmianka o ekspedycji naukowej z 2012 r. „Huculska rodzina Foki Szumejowego”, zainspirowanej książką S.V. Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Uwagi o lokalizacji gospodarstwa jednego z bohaterów cyklu S.V. – Foki Szumejowego – w Jasienowie Górnym.

Hasła osobowe: Zełenczuk Iwan, Zełenczuk Jarosław, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław