Zelenčuk Âroslav [Zełenczuk Jarosław]: Bistrec’ke gnìzdo Vìncenìv. [Bystreckie gniazdo Vincenzów, film dokumentalny]. Vidatnij pol’s’kij poslìdnik ì pis’mennik Stanìslav Vìncenz ta jogo epìčna tetralogìâ pro starovìc’ku Gucul’ŝinu: „Na visokìj poloninì” [Konferencja]. Organizatorzy: „Filia Huculszczyzna” Oddział Naukowo-Badawczego Instytutu Ukrainoznawstwa, Wierchowińska Rada Rejonowa, Redakcja Gazety „Wierchowińskie wieści” oraz Towarzystwo Huculszczyzna. Muzeum Iwana Franki w Krzyworówni, 30 XI 2013 r.

Rok: 2013

Języki: ukraiński

Adnotacje: Film dokumentalny przygotowany przez Jarosława Zełenczuka i prezentowany podczas konferencji.

Hasła osobowe: Zełenczuk Jarosław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław