Dąbrowska Marta: Upojeni wodami Lethe i Eunoe. „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1 (11), s. 345-348.

Rok: 2013

Języki: polski

Dokument recenzowany: Kaczmarek Michał: Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ss. 466.

Hasła osobowe: Dąbrowska Marta

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław