Smoliński Tomasz, Wielocha Andrzej: „Bystrec 2011”, czyli ciąg dalszy wędrówki śladami Stanisława Vincenza. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 206-207.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Nota o wycieczce śladami S.V. przez grzbiet Czarnohory (drogą powrotu pisarza z Węgier do Bystrzca w październiku 1939 r.), zorganizowanej i odbytej przez członków i sympatyków Towarzystwa Karpackiego w dniach 18-26 VI 2011 r.

Hasła osobowe: Smoliński Tomasz, Wielocha Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław