Różycka Sabina: Homer Huculszczyzny. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 6 (154) z dni 30 III-12 IV, s. 5.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Relacja z prezentacji nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki (prezentacja książki z udziałem tłumacza w Iwano-Frankiwsku). M.in. wypowiedzi tłumacza o swoim przekładzie.

Hasła osobowe: Różycka Sabina

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław