Nicieja Stanisław S[ławomir]: Magia Huculszczyzny. „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2013, nr 7-8 (141-142), s. 41-48.

Rok: 2013

Języki: polski

Adnotacje: Uwagi i wzmianki o życiu i twórczości S.V., s. 44, 45-46.

Uwagi: Fragment przygotowywanego do druku czwartego tomu Kresowej Atlantydy. Historii i mitologii miast kresowych.

Hasła osobowe: Nicieja Stanisław Sławomir

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław