Żmidziński Jakub: Karpaty Vincenza. Mit – góry – literatura. W: Góry – Literatura – Kultura. T. 6. Pod red. Ewy Grzędy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 79-94.

Rok: 2012

Języki: polski

Uwagi: Zmieniona i rozbudowana wersja szkicu: Pieniny Vincenza. O wpływie literatury na postrzeganie gór. „Prace Pienińskie” T. 21: 2011, s. 25-34.

Hasła osobowe: Żmidziński Jakub

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław