Zajas Krzysztof: Stanisław Vincenz i Europa kultur. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 8-13.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy m.in. kwestii gatunkowości Na wysokiej połoninieoraz miejsca S.V. w literaturze w kontekście wielokulturowości i pogranicza.

Hasła osobowe: Zajas Krzysztof

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław