Vincenz w przekładzie Prochaśki. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 5 (153) z dni 16-29 III, s. 23.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Nota o prezentacji nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki (prezentacja książki z udziałem tłumacza w Iwano-Frankiwsku). W nocie także krótki zarys biografii S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław