Babij Ludmiła: Iwano-Frankiwsk – Opole: partnerstwo bibliotek. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2013, nr 15 (187) z dni 16-29 VIII, s. 23.

Rok: 2013

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o tablicach pamiątkowych Iwana Franki i S.V. umieszczonych na gmachach bibliotek w Iwano-Frankiwsku i w Opolu.

Hasła osobowe: Babij Ludmiła

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław