Rzeszotarski Bronisław: Powolutku staramy się napełniać tę skarbonkę... Rozmowę przepr. Natalia Kostyk. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 7 (155) z dni 13-26 IV, s. 12.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o projekcie stworzenia centrum współpracy etnograficzno-badawczej i naukowej im. Stanisława Vincenza w Bystrzcu.

Hasła osobowe: Rzeszotarski Bronisław, Kostyk Natalia

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław