Pomianowski Jerzy lub Michnik Adam: (?) Pisane w siodle. „Gazeta Wyborcza – Magazyn” 03.11.2012, nr 257, s. 30. [Wyd. internetowe / Archiwum „Gazety Wyborczej”]. (?)

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka/i o S.V. (?)

Hasła osobowe: Pomianowski Jerzy lub Michnik Adam (?)

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław